icon fb

 

lek.med. Bartosz Topoliński

lek.med. Bartosz Topoliński

Kardiolog

 

Specjalizuje się w kontrolach i programowaniu urządzeń wszczepianych: stymulatorów serca, stymulatorów resynchronizujacych i implantowanych kardiowerterów - defibrylatorów. W jego gabinecie można wykonać również specjalistyczne badania, takie jak Echo Serca, Holter EKG, Holter ciśnieniowy ABPM, próbę wysiłkową. Posiada również aparat do przesiewowego badania w kierunku bezdechu sennego.

 

Jest związany z Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Pracuje w Oddziale Kardiologii Nieinwazyjnej i Elektroterapii.


lek. med. Maciej Brudnoch

lek. med. Maciej Brudnoch

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalisat chorób płuc

 

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i chorób płuc.

 

Kierownik Pracowni Endoskopowej (bronchoskopii) w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.


lek. med. Monika Góra

lek. med. Monika Góra

specjalista neurolog

 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. bólów głowy (w tym migreny), zawrotów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa, padaczki (także lekoopornej), stwardnienia rozsianego, zespołów otępiennych, choroby Parkinsona, neuropatii, chorób naczyniowych (w tym po udarach mózgu) i nowotworów układu nerwowego. 

 

Od wielu lat pracuje jako starszy asystent w Klinice Neurologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. 


mgr Gracjana Gronowska

mgr Gracjana Gronowska

Psycholog

 

Absolwentka studiów magisterskie na kierunku psychologia o specjalności klinicznej. Doświadczenie jako teraputa nabyła podczas prarcy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Detoksykacji od Substancji Psychoaktywnych oraz w Hospicjum im. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy. 

 

W swojej pracy opiera się na potwierdzonych naukowo podejściach i metodach, dobierając je adekwatnie do indywidualnych potrzeb i możliwości danej osoby oraz specyfiki problemu. W udzielaniu pomocy psychologicznej kieruje się profesjonalizmem i prowadzi ją zgodnie ze standardami etycznymi – Kodeksem Etyczno - Zawodowym Psychologa.


lek. med. Danuta Buczkowska-Szymaszek

lek. med. Danuta Buczkowska-Szymaszek

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog, w trakcie specjalizacji z endokrynologii

 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowego, kwalifikacją do leczenia nerkozastępczego, prowadzeniem chorych leczonych nerkozastępczo a także szeroko zakrojoną diagnostyką internistyczną.

 

Od początku pracy zawodowej ponadto pracuje w Zespole Opieki Domowej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy ( hospicjum domowe), gdzie pomaga w łagodzeniu dolegliwości towarzyszących chorobie nowotworowej jak również opiekuje się pacjentami w terminalnym okresie choroby.

 

Od 2001 roku pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego - początkowo w Klinicznym Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, a następnie jako starszy asystent w Klinicznym Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ.


lek. med. Marian Burysz

lek. med. Marian Burysz

Specjalista kardiochirurg

 

Konsultacje z zakresu kardiochirurgii. Wykonuje również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.


lek. med. Magdalena Mieńciuk

lek. med. Magdalena Mieńciuk

Chirurg

 

Absolwentka bydgoskiego Collegium Medicum UMK w Toruniu.

 

Usuwanie kaszaków, znamion, ropni, wrastających paznokci itp.

 

Od początku życia zawodowego związana z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie. Interesuje się głównie chirurgią małoinwazyjną oraz ostrą/urazową. Twierdzi, że kocha całą chirurgię, od małych zabiegów chirurgicznych czy tzw. chirurgii jednego dnia, przez leczenie ran przewlekłych, kwalifikację do zabiegów, opiekę okołooperacyjną, aż do skomplikowanych operacji ratujących życie.

 

Jest dokładna, empatyczna, kompetentna, zaangażowana. Zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Ponad wszystko ceni relacje międzyludzkie. Dwukrotnie pracowała i mieszkała na Jamajce biorąc udział w ministerialnym projekcie wolontariatu.

 


lek. med. Piotr Tokarczyk

lek. med. Piotr Tokarczyk

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

 

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą kardiologiem.
Na co dzień pracuje w Oddziale Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii Kliniki Kardiologii 10 Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się implantacją różnego rodzaju stymulatorów serca.

Wykonuje badania echokardiograficzne, próby wysiłkowe, badanie holter owskie EKG.


lek.med. Michał Walczak

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

 

Wykonuje zabiegi endoskopowe (zabiegi gastroskopii, również zabiegi gastroskopii przez nos, kolonoskopii, m. in badania w sedacji ogólnej, premedykacji, zabiegi polipektomiiendoskopowych).

 

Zajmuje się chorobami zapalnymi jelit, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Chorobą Leśniowskiego - leczeniem lekami biologicznymi i najnowszymi lekami poprawiającymi gojenie śluzówki jelita.

 

Bada badanym nowe możliwości leczenia innych schorzeń przewodu pokarmowego np. choroby refluksowej przełyku, zespołu jelita drażliwego, gastroparezy cukrzycowej i chorób wątroby.

 

Jest absolwentem Bydgoskiej Akademii Medycznej. Większość praktyki medycznej związany z Kliniką Gastroenterologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Założył i rozwinął Pracownię Endoskopii w Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy. Pracował również w Poradni Gastroenterologicznej i Endoskopowej w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy.


dr n. hum. Ludmiła Zając- Lamparska

dr n. hum. Ludmiła Zając- Lamparska

Psycholog

 

Absolwentka kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna i rehabilitacyjna na UKW w Bydgoszczy.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Uczestnik wielu szkoleń z tematyki psychologii i psychoterapii oraz neuropsychologii.

 

W swojej pracy zajmuje się głównie zagadnieniem zaburzeń otępiennych, ich diagnozowaniem, różnicowaniem oraz terapią. 


lek. dent. Agata Biniecka

lek. dent. Agata Biniecka