icon fb

Badanie Holter EKG (24-godzinny zapis EKG) wykonuje się w celu monitorowania pracy serca. Można dzięki niemu identyfikować zaburzenia rytmu serca ( np. częstoskórcze, migotanie przedsionków) jak i zaburzenia przeodzenia (np. bloki przedsionkowo - komorowe). Aparat zakłaany jest na 24 godziny i zupełnie nie zaburza normalnego funkcjonowania.

 

 

 

 

Fibroscan – badanie, które pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia wątroby. Jest wykonywane metodą elastograficzną. Elastografia pozwala zastąpić biopsję w przypadkach, kiedy zabieg ten ma na celu ocenę zaawansowania zmian struktury wątroby w przebiegu przewlekłych zapaleń o różnej etiologii. Co ważne, badanie jest nieinwazyjne. Nie wpływa na ciągłość tkanek.

 

Fibroscan pozwala na diagnozowanie chorych z rozpoznaną uprzednio chorobą wątroby. Wykonywany jest również w badaniach przesiewowych, które mają na celu wykrycie bezobjawowego uszkodzenia wątroby na wczesnym etapie choroby. Możliwa jest również ocena ilościowa stopnia stłuszczenia wątroby. Badanie jest zalecane u pacjentów zakażonych wirusem HCV, wywołującym zapalenie wątroby typu C. Wskazane również u pacjentów, którzy przewlekle biorą leki. Pacjentów otyłych i alkoholików. Coraz częściej jest wykonywane po przebyciu Covid - 19.


Wynik badania elastograficznego powinien być zawsze interpretowany przez lekarza specjalizującego się w chorobach wątroby w kontekście chorób towarzyszących i wyników badań laboratoryjnych. W Centrum Medycznym przy Chopina badanie i interpretacja badania jest wykonywana przez lekarza hepatologa.

rejestracja